BADANIA TERMOGRAFICZNE

Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną metodą diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania. Na wiarygodność pomiaru temperatury przy pomocy termowizji ma wpływ szereg czynników towarzyszących pomiarowi. Dokładny pomiar rozkładu temperatury wymaga dodatkowych zabiegów mających na celu określenie emisyjności badanej powierzchni, wyeliminowanie wpływu ewentualnych błędów w jej określeniu oraz określenie wpływu otoczenia na wynik pomiaru. Z powodu tych trudności w termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej ścian budynków stosuje się na ogół podejście jakościowe lokalizując jedynie miejsca o podwyższonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła, nie dążąc się do wyznaczenia dokładnej wartości temperatury. Termowizja umożliwia także badanie jakości oferowanych materiałów budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz materiałów instalacyjnych.

NASZE USŁUGI

W ramach badań termowizyjnych oferujemy:

 • ocenę stanu izolacji cieplnej budynku,
 • ocenę jakość stolarki budowlanej i wykrywanie miejsc strat ciepła,
 • wykrywanie mostków termicznych w przegrodach budowlanych,
 • wykrywanie niepożądanej infiltracji zimnego powietrza,
 • kontrola i ustalenie zakresu prac remontowych,
 • kontrola wykonanych prac termomodernizacyjnych
 • lokalizowanie przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego,
 • wykrywanie niedrożności w instalacjach grzewczych,
 • wykrywanie usterek instalacji elektrycznych
 • badania izolacji termicznej kotłów, rurociągów, kanałów itp.
 • lokalizowania przebiegu sieci ciepłowniczej, rur z ciepłą wodą,
 • oceny stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych,
 • oceny stanu maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych,
 • oceny stanu technicznego kominów, pęknięć, ubytków i uszkodzeń,
 • wykrywania uszkodzeń wymienników ciepła,
 • oceny stanu technicznego elektrofiltrów i przewodów spalinowych,
 • badania temperatury hałd opału,
 • ocena stanu budynku lub mieszkania przed zakupem

Kontakt:

inż. Marcin Charzyński

tel. 503 970 636

mc@pucik.pl